โรงเรียนละอออุทิศ รูปภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
ดีมาก
ปานกลาง
ปรับปรุง
อาหารหลัก ผลไม้
กับข้าว ของว่าง
กับข้าว จำนวนเด็ก คน
energy protein fat carbohydr
0 kcal
0 g
0 g
0 g
fiber calcium iron  
0 mg
0 mg
0 mg
   
vitamin A vitamin B1 vitamin B2 vitamin C
0 µg
0 mg
0 mg
0 mg
สารอาหาร สารอาหารที่จัดออกมา ปริมาณที่ต้องการสำหรับเด็ก 3-5 ปี
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) 0.0 480.0
โปรตีน (กรัม) 0.0 14.4
ไขมัน (กรัม) 0.0 14.4
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 0.0 73.2
ไยอาหาร (กรัม) 0.0 3.6
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 0.0 280.0
เหล็ก (มิลลิกรัม) 0.0 2.4
วิตามิน เอ (ไมโครกรัม) 0.0 173.2
วิตามิน บี1 (มิลลิกรัม) 0.0 0.2
วิตามิน บี2 (มิลลิกรัม) 0.0 0.2
วิตามิน ซี (มิลลิกรัม) 0.0 16.0
อาหารกลางวันโรงเรียนละอออุทิศประจำวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
หมายเหตุ : รายการอาหารต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนตาม ฤดูกาล และ สถานการณ์ปัจจุบัน
username
password
::Member Page::
                                                                                                             
คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ 13778