โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดประกวดวาดภาพวันแม่แห่งชาติ 2562

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพในหัวข้อแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1-3 โดยแต่ละชั้นปีมีรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 และรางวัลชมเชย อย่างละ 1 รางวัล