กิจกรรม Suan Dusit October Camp 2 ต.ค. 2562

กิจกรรม Bowling และ กิจกรรม Can Toy เป็นกิจกรรมการนำเกมที่นักเรียนมีประสบการณ์ในการเล่น มาจัดเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนออกแบบวิธีการเล่นใหม่ ๆ หรือกำหนดวิธีการจัดวางอุปกรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้นักเรียนสนใจในกิจกรรมนั้นมากขึ้น  กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ของตน มีการวางแผนการทำงานร่วมกันแล้ว ยังบูรณาการทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระยะทาง ทิศทาง ตำแหน่ง ค่าจำนวน รวมทั้งเรียนรู้เรื่องการใช้แรงในการเคลื่อนที่สิ่งของ ซึ่งเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนควรเรียนรู้อีกด้วย

« 2 of 8 »