กิจกรรม Suan Dusit October Camp 10 ต.ค. 2562

กิจกรรม Math Dices และ กิจกรรม ตั้งเต กิจกรรมเกมที่นักเรียนหลายคนอาจไม่เคยเล่น แต่เป็นเกมที่สามารถส่งเสริมทักษะที่สำคัญให้แก่นักเรียน อาทิ การสอนให้นักเรียนรู้จักค่าจำนวน และวิธีการนับรวมจำนวนจากอุปกรณ์การเล่นที่น่าสนใจ และการเล่นเกมด้วยการใช้ตัวผู้เล่น หรือหมาก (แทนตัวผู้เล่น)ในการเดินทางตามชุดคำสั่งที่สื่อสารผ่านการใช้สัญลักษณ์ ตามที่แต่ละเกมกำหนด

« 2 of 3 »