กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & bookfair 2019

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & bookfair 2019 หัวข้อ Reading for Life “ละอออุทิศ สุขใจกับการอ่าน วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีพิธีเปิด วันที่ 26 พ.ย.62 กล่าวรายงานโดยประธานชมรมฯ กล่าวเปิดงานโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่าน อาทิ

  • นักอ่านพบนักเขียน อาจารย์ชีวัน วิสาสะ นักแต่งนิทาน-นักเล่านิทาน
  • Reading for Life อ่านเพื่อการเรียนรู้ ครูทอม คำไทย นักเขียน/อาจาร์ยสอนพิเศษตามโรงเรียน/พิธีกรรายการ และรายการเกมโชว์โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี
  • ชมนิทรรศการหนังสือเล่มโปรดของคุณครู หัวข้อ ความคิดเปลี่ยนไปเมื่อได้อ่านเล่มนี้
  • กิจรรมแบ่งปันกันอ่าน แลกเปลี่ยนหนังสือ จากชมรมผู้ปกครอง ฯ
  • กิจกรรม ดินปั้น การ์ดตั้งโต๊ะ โดย คุณวีรยา มณเฑียร ศูนย์หนังสือจุฬา และ บริษัท นารา โกลบอล จำกัด โดย นายภณ ธีรรัตน์บงกช
  • กิจกรรมแข่งขันประกวด สัปดาห์ห้องสมุดทุกระดับชั้น อาทิ ประกวดวาดภาพ แข่งขัน เปิดพจนานุกรมแข่งขันสืบค้นข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ต ประกวดคำขวัญ ห้องสมุด คำถามเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทย ประกวดเขียนเรียงความแนะนำ “หนังสือเล่มโปรดของฉัน”
  • กิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือ อาทิ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนุกให้ความสนใจกันทุกระดับชั้น
« 1 of 3 »