นักเรียนระดับชั้น ป.1 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองเอกมัย โดยการเดินทางด้วยการใช้รถไฟฟ้า BTS เพื่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับ ท้องฟ้า ดวงดาว และ วิทยาศาสตร์รอบตัว

« 1 of 12 »