นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เพื่อศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความสำคัญของป่าไม้และปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

« 2 of 5 »