กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 63 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดงานกิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแสดงความสามารถของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การเล่นเกมในซุ้มกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งได้รับประทานของว่างแสนอร่อยหลากหลายชนิด คำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

« 2 of 4 »