วันละอออุทิศ 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรม งานวันละอออุทิศ 2019 “ลูกทุ่งแบทเทิล” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการแสดง 2 รอบในรอบเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 11.30 น. และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.30 น. มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าชมการแสดงทั้ง 2 รอบเป็นจำนวนมาก

« 1 of 5 »