ป.5 ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และศูนย์การเรียนรู้พระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์จากประสบการณ์ตรง ร่องรอยอารยธรรมและเรียนรู้ความเจริญรุ่งเรืองของราชธานีไทยในสมัยก่อน

« 2 of 3 »