อนุบาล 2 ทัศนศึกษา ณ ฮาเบอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 6-7 ก.พ. 63 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้น อนุบาล 2 ไปทัศนศึกษา ณ ฮาเบอร์แลนด์ เกตเวย์บางโพ เพื่อเป็นการเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมนอกสถานที่ ด้วยความสนุกสนาน

« 1 of 3 »