อนุบาล 1 ทัศนศึกษา ณ สวนสนุก Kizventure park

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563, 19 ก.พ. 2563 และ25 ก.พ. 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นอนุบาล 1 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสนุก Kizventure park เป็นการทำกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ประจำปีการศึกษา 2562

« 1 of 3 »