ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
– กำหนดเปิดภาคเรียนที่1
– กำหนดวันจำหน่ายชุดนักเรียน ปฐมนิเทศ กิจกรรมครอบครัวละอออุทิศเรียนรู้ออนไลน์ กิจกรรมเรียนรู้ปรับพื้นฐานของนักเรียน