เรียน ผู้ปกครอง LA-OR Plus ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 ทางโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์ กรอกข้อมูลและ Upload รูปนักเรียนที่

ทางโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์
กรอกข้อมูลและ Upload รูปนักเรียนที่
link : https://forms.gle/X8cDnUmZLBuzb4sU6
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันที่ 5 พ.ค.2563

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามผ่านข้อความใน ClassDojo หรือทางเพจ FB : Suan Dusit The Open