โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รับสมัครครู

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
รับสมัคร
ครูปฐมวัย 3 อัตรา  ครูประถมศึกษา 2 อัตรา

คุณสมบัติ

* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

* มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองการผ่านงานด้านการสอน

* มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ติดต่อสอบถาม

259 ถนนราชสีมา เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10300   โทรศัพท์ : 02-2445590  แฟกซ์ : 02-2445591