โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดกิจกรรมไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีตัวแทนนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและนักเรียนในโครงการพิเศษละออพลัส เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง , ดร. สุวิชา เนียมสอน , ดร. ปนรรฐพร คำหารสุนทร , อ. สาธิต ทิตย์สีแสง เป็นตัวแทนคณะครูรับพานไหว้ครูที่นักเรียนแต่ละชั้นร่วมกันจัดขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณครู
ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดในระบบไลน์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับชมบรรยากาศพิธีการไหว้ครู และร่วมไหว้ครูภายในชั้นเรียนของตน โดยมีวงดนตรีไทยของคณะนักเรียนระดับประถมศึกษา ร่วมบรรเลงเพลงในระหว่างพิธีไหว้ครู