กิจกรรม Suan Dusit October camp 11 ต.ค. 2562

กิจกรรม Little Detective มีการกำหนดสถานการณ์ โดยสมมติให้นักเรียนเป็นนักสืบเพื่อหาบุคคลปริศนา เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมมากขึ้น โดย เริ่มกิจกรรมจากการสังเกตสิ่งที่ระบุเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล เช่น ลายนิ้วมือ หรือสังเกตลักษณะเด่นของแต่ละบุคคล จากนั้นนักเรียนจะเข้าเรียนรู้ตามฐานเพื่อรับคำใบ้ที่ระบุข้อมูลของบุคคลปริศนา วาดภาพบุคคล และนำมาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายบุคคลที่ครูจัดเตรียมไว้