กิจกรรม Suan Dusit October camp 17 ต.ค. 2562

กิจกรรม ตะแล็ปแก็ป หรือโทรศัพท์มีเสียงของเล่นยอดนิยมของเด็กสมัยก่อน แต่ก่อนที่จะแนะนำวิธีการทำตะเล็ปแก็ป ครูได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการส่งสารด้วยการพูดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่านิทาน เกมกระซิบบอกคำศัพท์ จากนั้นจึงลงมือทดลองเล่นโทรศัพท์มีเสียงที่ประดิษฐ์จากวัสดุต่าง ๆ ผลของการทดลองเล่นทำให้นักเรียนทราบความแตกต่างของการนำวัสดุต่าง ๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ สามารถบอกลักษณะของวัสดุทีนำมาประดิษฐ์โทรศัพท์แล้วสามารถส่งเสียงไปตามสายได้ชัดเจนที่สุด จนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการประดิษฐ์โทรศัพท์มีเสียงหรือตะแล็ปแก็บของตนเอง