อนุบาล 3 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลองเอกมัย

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้น อนุบาล 3 ไปทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลองเอกมัย เพื่อเป็นการเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมนอกสถานที่ การเรียนรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์และระบบสุริยะจักรวาล  

ประกาศแจ้งรายชื่อชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศซ้อมอพยพอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการเคลื่อนย้ายไปในที่ปลอดภัย เมื่อได้ยินสัญญาณเตือน ทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวัตถุไวไฟด้วยการใช้ถังดับเพลิง และอันตรายจากสัตว์มีพิษ

อนุบาล 2 ทัศนศึกษา ณ ฮาเบอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 6-7 ก.พ. 63 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้น อนุบาล 2 ไปทัศนศึกษา ณ ฮาเบอร์แลนด์ เกตเวย์บางโพ เพื่อเป็นการเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมนอกสถานที่ ด้วยความสนุกสนาน

ป.5 ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และศูนย์การเรียนรู้พระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์จากประสบการณ์ตรง ร่องรอยอารยธรรมและเรียนรู้ความเจริญรุ่งเรืองของราชธานีไทยในสมัยก่อน