รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อน Learning by doing

กิจกรรม  (ชดเชยการเรียนภาคฤดูร้อน) รายละเอียด 1. นักเรียนแต่งกายชุดไปรเวท และนำถุงผ้า (เครื่องนอน) ของตนเองมาด้วย 2. สามารถส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 -09.00 น. และรับนักเรียนกลับได้ตั้งแต่เวลา 15.00-16.00 น. ที่ห้องเวรปฐมวัย อาคารสำนักงานโรงเรียนโดยแสดงบัตรนักเรียนกับครูเวรประจำวันทุกครั้ง

sathit titsisaeng

November 14, 2020

กิจกรรม “ลอยกระทงxฮาโลวีน (ลอยกระทงในดงฮาโลวีน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการศึกษาประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ลอยกระทงxฮาโลวีน (ลอยกระทงในดงฮาโลวีน) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามดีของไทย และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของต่างชาติ โดยมี ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการเป็นประธานการเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรีไทยโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา การประกวดการประดิษฐ์กระทงระดับชั้นปฐมวัย การประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษา การเล่านิทาน เกมการละเล่นของไทย การตอบคำถามชิงรางวัลที่เกี่ยวข้องกับประเพณี การเพ้นท์หน้าฮาโลวีน ซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการนำกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อนำไปลอยตามวิถีประเพณีของไทย

sathit titsisaeng

November 2, 2020