ตารางเรียน online, เอกสารใบงาน และ ลิงก์สำหรับเข้าเรียน

 

ใบงาน ( worksheet) กิจกรรม Hybrid Learning

 

K.1

Learning Journey 2021

Zoom Meeting ID: 288 568 0346

https://zoom.us/j/2885680346

 

K.2

Learning Journey 2021

Zoom Meeting ID: 937 873 4145

https://zoom.us/j/9378734145

 

K.3

Learning Journey 2021

Zoom Meeting ID: 621 993 0315

https://zoom.us/j/6219930315

P.1

Learning Journey 2021

Zoom Meeting ID: 505 497 3185

https://zoom.us/j/5054973185

P.2

Learning Journey 2021

Zoom Meeting ID: 681 954 7953

https://zoom.us/j/6819547953

P.3

Learning Journey 2021

Zoom Meeting ID: 209 343 2512

https://zoom.us/j/2093432512

 

P.4-P.6

Tackle a challenge 2021

Zoom Meeting ID: 833 401 3189

https://zoom.us/j/8334013189