Back to Home Page
ค้นหาข่าว :
12/11/61 รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2562
01/11/61 ตารางกิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2561
03/10/61 ตารางกิจกรรม เดือนตุลาคม ประจำปีการศึกษา 2561
18/09/61 กำหนดการนิทรรศการ LAOR PLUS ละอออุทิศ โรงเรียนแห่งความสุข
04/09/61 ตารางกิจกรรม เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2561
30/08/61 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศขอเชิญชวนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง
30/08/61 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศขอเชิญชวนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "เลี้ยงลูกยุคGen Z"
24/08/61 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
23/08/61 กิจกรรม Kids on the move 2018
10/08/61 ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและบุคลากรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมส่งภาพถ่ายหัวข้อ “ละอออุทิศ โรงเรียนแห่งความสุข”
09/08/61 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ขอเชิญชวนนักเรียนและศิษย์เก่า ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ในหัวข้อ
01/08/61 ตารางกิจกรรม เดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2561
24/07/61 งานวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงการผนวกการใช้สมาร์ทคลาสรูม ที่มีต่อทักษะการรู้ดิจิทัลของเด็กวัย 3 ปี
29/06/61 ตารางกิจกรรม เดือนกรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2561
11/06/61 ตารางกิจกรรม เดือนมิถุนายน ประจำปีการศึกาา 2561