Back to Home Page
ค้นหาข่าว :
02/04/62 รับสมัครเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดและประเมินผล
14/03/62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศรับสมัครครู
15/02/62 มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
09/01/62 ขอเชิญชมการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ “วันละอออุทิศ 2018”
02/01/62 ตารางกิจกรรมเดือน มกราคม 2562
02/01/62 บทความงานวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
25/12/61 งานวันละอออุทิศ 2018
04/12/61 ตารางกิจกรรมเดือน ธันวาคม 2561
12/11/61 รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2562
01/11/61 ตารางกิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2561
03/10/61 ตารางกิจกรรม เดือนตุลาคม ประจำปีการศึกษา 2561
18/09/61 กำหนดการนิทรรศการ LAOR PLUS ละอออุทิศ โรงเรียนแห่งความสุข
04/09/61 ตารางกิจกรรม เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2561
30/08/61 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศขอเชิญชวนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง
30/08/61 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศขอเชิญชวนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "เลี้ยงลูกยุคGen Z"