Back to Home Page
ค้นหาข่าว :
19/06/52 กิจกรรม วันสุนทรภู่
21/05/52 เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม
19/05/52 ระเบียบการแต่งกายนักเรียนระดับปฐมวัย
07/04/52 ประกาศ งดการเรียนการสอน ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2552
02/04/52 ผู้ที่ได้รับรางวัลคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (NT)
12/03/52 กิจกรรม : งานนิทรรศการแฟ้มผลงานเด็ก
09/03/52 กิจกรรม : วันอำลาอาลัย
26/02/52 กีฬาสัมพันธ์จิตรลดา-สาธิตละอออุทิศ
16/02/52 คณะกรรมการประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.) มาประเมินโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
15/02/52 กิจกรรม : ทัศนศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย
14/02/52 กิจกรรม : วันมาฆบูชา
12/02/52 กิจกรรม : บูรณาการการเรียนรู้...สู่วิถีไทย
06/02/52 กิจกรรม : กีฬาสีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
06/02/52 กิจกรรม : ทัศนศึกษา "พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย"
04/02/52 กิจกรรม : นิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม