Back to Home Page
ค้นหาข่าว :
03/11/52 นร.ไทยเจ๋งคว้า32 เหรียญแข่งคณิตนานาชาติ
14/10/52 นิทรรศการแฟ้มผลงานเด็ก
03/10/52 The End of Term Report
02/10/52 เชิญชมนิทรรศการ ต้นไม้ให้ความรู้ สู่ทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์
21/09/52 นิทรรศการ "ถักทอความคิด ผลิตความรู้"
27/08/52 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งคณิตศาสตร์
24/08/52 เทคนิคการคิดโดยไม่ได้พึ่งเครื่องคิดเลข
17/08/52 เทคนิคการคิดลัดหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว
29/07/52 แนะนำคุณครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล
24/07/52 ประกาศรับสมัครครู
19/06/52 กิจกรรม วันสุนทรภู่
21/05/52 เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม
19/05/52 ระเบียบการแต่งกายนักเรียนระดับปฐมวัย
07/04/52 ประกาศ งดการเรียนการสอน ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2552
02/04/52 ผู้ที่ได้รับรางวัลคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (NT)