Back to Home Page
ค้นหาข่าว :
30/10/60 ตารางกิจกรรม เดือน พ.ย.60
05/10/60 ตารางกิจกรรม เดือน ต.ค.60
28/09/60 กำหนดการนิทรรศการ PLC ละอออุทิศ สอนคิด สอนเรียน
05/09/60 ตารางกิจกรรม เดือน ก.ย.60
05/09/60 ขอเชิญชม นิทรรศการ PLC ละอออุทิศ สอนคิด สอนเรียน วันที่ 2-3 คุลาคม 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
07/08/60 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2560
07/08/60 ตารางกิจกรรม เดือน ส.ค.60
03/07/60 ตารางกิจกรรม เดือน ก.ค.60
14/06/60 ตารางกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2560 (เดือน มิถุยายน)
01/05/60 ขอเชิญผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เข้ารร่วมประชุมผู้ปกครอง วันที่ 20 พ.ค.60 เวลา 13.00-15.00น. ณ หอ ประชุมรักตะกนิษฐชั้น1 มหาวิทย...
16/03/60 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รับสมัครครูประถมศึกษา 6 อัตรา ครูปฐมวัย 2 อัตรา
08/02/60 กำหนดการนิทรรศการ
07/02/60 ตารางกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 60
24/01/60 ขอเชิญชมนิทรรศการ "เล่น เรียน ตามรอยพระยุคลบาท"
04/01/60 ตารางกิจกรรม เดือนมกราคม 60