Back to Home Page
ค้นหาข่าว :
10/01/61 งานวันละอออุทิศ 60 " We are the world Laor-Utis Show case 2017 "
03/01/61 ตารางกิจกรรม เดือน ม.ค.61
04/12/60 ตารางกิจกรรม เดือน ธ.ค.60
30/10/60 ตารางกิจกรรม เดือน พ.ย.60
05/10/60 ตารางกิจกรรม เดือน ต.ค.60
28/09/60 กำหนดการนิทรรศการ PLC ละอออุทิศ สอนคิด สอนเรียน
05/09/60 ตารางกิจกรรม เดือน ก.ย.60
05/09/60 ขอเชิญชม นิทรรศการ PLC ละอออุทิศ สอนคิด สอนเรียน วันที่ 2-3 คุลาคม 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
07/08/60 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2560
07/08/60 ตารางกิจกรรม เดือน ส.ค.60
03/07/60 ตารางกิจกรรม เดือน ก.ค.60
14/06/60 ตารางกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2560 (เดือน มิถุยายน)
01/05/60 ขอเชิญผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เข้ารร่วมประชุมผู้ปกครอง วันที่ 20 พ.ค.60 เวลา 13.00-15.00น. ณ หอ ประชุมรักตะกนิษฐชั้น1 มหาวิทย...
16/03/60 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รับสมัครครูประถมศึกษา 6 อัตรา ครูปฐมวัย 2 อัตรา
08/02/60 กำหนดการนิทรรศการ