Back to Home Page
ค้นหาข่าว :
07/06/61 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา2561
07/06/61 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นบ้านสาธิต ปีการศึกษา2561
07/06/61 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย ปีการศึกษา2561
10/04/61 ตารางกิจกรรมเดือนมีนาคม
07/02/61 บทความงานวิจัยพัฒนาความรู้
31/01/61 ตารางกิจกรรม เดือน ก.พ.61
10/01/61 งานวันละอออุทิศ 60 " We are the world Laor-Utis Show case 2017 "
03/01/61 ตารางกิจกรรม เดือน ม.ค.61
04/12/60 ตารางกิจกรรม เดือน ธ.ค.60
30/10/60 ตารางกิจกรรม เดือน พ.ย.60
05/10/60 ตารางกิจกรรม เดือน ต.ค.60
28/09/60 กำหนดการนิทรรศการ PLC ละอออุทิศ สอนคิด สอนเรียน
05/09/60 ตารางกิจกรรม เดือน ก.ย.60
05/09/60 ขอเชิญชม นิทรรศการ PLC ละอออุทิศ สอนคิด สอนเรียน วันที่ 2-3 คุลาคม 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
07/08/60 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2560