โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School
butterfly2
 


ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ


รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558


ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 3.6 ปี – 4 ปี (นับถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2558)

2. มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ไม่มีความพิการซ้อน)

หลักฐานการสมัคร

1. ผลการตรวจวัดการได้ยิน

2. ผลการประเมินพัฒนาการ(ทางการแพทย์)


ติดต่อสมัครได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2445525 ,02-2445536

สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ห้อง 426 ชั้น 2 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2558 ระหว่าง เวลา 9.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
ทางศูนย์ฯ จะนัด วัน เวลา เพื่อรับการประเมินอีกครั้ง