นักเรียนชั้นป.3 ทัศนศึกษาป่าชายเลน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ ป่าชายเลน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่ เรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยนักเรียนได้เรียนรู้และทดลองทำผ้ามัดย้อม ทำขนมนิรันดร (ขนมจาก) และร่วมปลูกต้นโกงกางในป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

« of 2 »
Translate