ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โปรดทำการบันทึกข้อมูลการรายงานตัว และทำการจองเวลานัดหมาย ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา16.30 น. 

Pairachnop Viriyavorakul

December 9, 2020

นัดหมายวันรายงานตัวและชำระเงิน (นักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2564

ระบบจองเวลานัดหมาย วันรายงานตัวและชำระเงิน(นักเรียนใหม่)ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 21 ธ.ค.2563 หรือ 22 ธ.ค.2563 เวลา 9:00 น.-16:00 น. โปรดทำการบันทึกข้อมูลการรายงานตัว และทำการจองเวลานัดหมาย ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา16.30 น. หมายเหตุ : ผู้ปกครองจำเป็นต้องเตรียมสำเนาทะเบียนรถ เงินบำรุงการศึกษา มาพร้อมกับนักเรียน เพื่อรายงานตัว

Pairachnop Viriyavorakul

December 3, 2020

อนุบาล 1 ทัศนศึกษา ณ สวนสนุก Kizventure park

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563, 19 ก.พ. 2563 และ25 ก.พ. 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นอนุบาล 1 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสนุก Kizventure park เป็นการทำกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ประจำปีการศึกษา 2562

Pairachnop Viriyavorakul

March 2, 2020

อนุบาล 3 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลองเอกมัย

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้น อนุบาล 3 ไปทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลองเอกมัย เพื่อเป็นการเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมนอกสถานที่ การเรียนรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์และระบบสุริยะจักรวาล  

Pairachnop Viriyavorakul

February 27, 2020
1 2 12
Translate