ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 [icon name="home" class="" unprefixed_class=""]  295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
[icon name="phone-square" class="" unprefixed_class=""] +66 2244 5590
[icon name="fax" class="" unprefixed_class=""] +66 2244 5591
[icon name="globe" class="" unprefixed_class=""] http://www.la-orutis.dusit.ac.th

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ [icon name="clock-o" class="" unprefixed_class=""] 08:30 - 16:30
   

Contact Us

Translate