ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
+66 2244 5590  +66 2244 5591
http://www.la-orutis.dusit.ac.th

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 16:30

Contact Us

Translate