โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี นครนายก) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูออนไลน์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

               โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี นครนายก) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูออนไลน์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นประธานในการเปิด พิธีไหว้ครูออนไลน์ ณ ห้อง Online Learning Room 07 ชั้น 3 อาคาร 5 และผ่านระบบ Online Zoom Meeting วันที่ 16 กันยายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.dusit.ac.th/2021/921891.html/nggallery/page/1   

Sitanan Injang

September 17, 2021

Sitanan Injang

September 8, 2021

Sitanan Injang

August 19, 2021

Sitanan Injang

August 1, 2021

Sitanan Injang

July 30, 2021

Sitanan Injang

July 26, 2021

Sitanan Injang

July 23, 2021

โครงการนำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาของ สสวท.(New Normal Education) สำหรับเสริมความรู้ เพื่อการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา

โครงการสอนออนไลน์ Project 14 Project 14 เป็นโครงการนำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาของ สสวท. (New Normal Education) ที่การเรียนรู้ไม่ได้จำเป็นเพียงแค่ในห้องเรียน แต่สามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ผู้เรียนเลือกหรือกำหนด Project 14 เป็นบทเรียนออนไลน์ซึ่งประกอบด้วยวีดิทัศน์การสอนเพื่อส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใหม่ที่ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ตรงตามหลักสูตร เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ หรือทบทวนบทเรียน นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังสามารถใช้แหล่งเรียนรู้นี้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน   เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่   https://proj14.ipst.ac.th/

Sitanan Injang

July 23, 2021
1 2 9
Translate