กิจกรรม “ลอยกระทงxฮาโลวีน (ลอยกระทงในดงฮาโลวีน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการศึกษาประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ลอยกระทงxฮาโลวีน (ลอยกระทงในดงฮาโลวีน)

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามดีของไทย และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของต่างชาติ โดยมี ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการเป็นประธานการเปิดงาน

ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรีไทยโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา การประกวดการประดิษฐ์กระทงระดับชั้นปฐมวัย การประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษา การเล่านิทาน เกมการละเล่นของไทย การตอบคำถามชิงรางวัลที่เกี่ยวข้องกับประเพณี การเพ้นท์หน้าฮาโลวีน ซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ

รวมทั้งการนำกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อนำไปลอยตามวิถีประเพณีของไทย