Sitanan Injang

March 29, 2022

Sitanan Injang

March 25, 2022

Sitanan Injang

March 18, 2022

Sitanan Injang

March 11, 2022

Sitanan Injang

March 7, 2022

Sitanan Injang

March 4, 2022

Sitanan Injang

March 4, 2022

Sitanan Injang

February 25, 2022

รายงานการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุสถานการณ์โควิด 19 ของ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565

      จากสถานการณ์โควิด 19 ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) ได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ ดังนี้      1. ประกาศให้บุคลากร Work from home ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565 และตรวจ ATK ทุกท่าน โดยดำเนินการตรวจ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และ ครั้งที่ 2 ก่อนเข้าปฏิบัติงานไม่เกิน 12 ชั่วโมง และส่งผลผ่านระบบ      ทั้งนี้ โรงเรียนจัดสรรให้บุคลากรที่ไม่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับการให้บริการเข้าปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ และ 1 […]

Sitanan Injang

February 24, 2022

Sitanan Injang

February 21, 2022
1 2 3 14
Translate