ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพมหานคร)

อนุบาลปีที่ 1 การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ การเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ กิจกรรมเล่นน้ำเล่นทราย

la-orutis admin

March 4, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพมหานคร)

อนุบาลปีที่ 1 การไปทัศนศึกษา ที่ NSM Science Square @The Street Ratchada การเรียนการสอนแบบ มอนเตสซอรี่ การเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ การเรียนการสอน รายวิชาดนตรี

la-orutis admin

February 19, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 (กรุงเทพมหานคร)

อนุบาลปีที่ 1 การเรียนการสอนภายในห้องเรียน เกี่ยวกับ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยคุณครูต่างชาติ การเรียนการสอนภายในห้องเรียน เกี่ยวกับ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (การสัมผัสด้วยมือ) การเรียนการสอนภายในห้องเรียน เกี่ยวกับ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (การแยกแยะสี) การเรียนการสอนภายในห้องเรียน เกี่ยวกับ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (รสชาติ) การเรียนการสอนภายในห้องเรียน เกี่ยวกับ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (กลิ่น) การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน วิชาว่ายน้ำ การเรียนการสอนภายในห้องเรียน การหัดเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนภายในห้องเรียน วิชาดนตรี การเรียนการสอนภายในห้องเรียน การเรียนรู้แบบมอนเตสซอลี

la-orutis admin

January 31, 2024
1 2 31
Translate