กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

        เนื่องจากประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทย ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ดังนั้น ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานครฯ จึงจัดทำโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2566 ธีม “Good manner be La-or” ขึ้น เพื่อเน้นย้ำเรื่องมารยาทที่ดีตามแบบนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และเปิดโอกาสให้เด็กได้ออกแบบ ประดิษฐ์กระทง เพื่อเข้าร่วมประกวดกระทง อีกทั้งมีกิจกรรมรำวงร่วมกับเพื่อนและคุณครูภายในงาน ร่วมกันสืบสานการแต่งกายด้วยชุดไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของงานและนำกระทงมาลอยร่วมกัน รวมไปถึงการเข้าร่วมชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของวันลอยกระทง   

la-orutis admin

November 13, 2023

la-orutis admin

November 3, 2023

la-orutis admin

November 3, 2023

la-orutis admin

November 2, 2023

la-orutis admin

October 30, 2023

la-orutis admin

October 30, 2023
1 2 3 30
Translate