ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประถมศึกษาปีที่ 4 การสอบ CEFR ข้อสอบที่ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ การเรียนการสอนเกี่ยวกับสกุลเงิน

la-orutis admin

March 6, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประถมศึกษาปีที่ 4 การเรียนการสอน เกี่ยวกับการใช้ตราชั่งต่างๆ ในการชั่งวัตถุ การเรียนการสอน รายวิชาพละศึกษา กีฬาแฮนด์บอล

la-orutis admin

February 19, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประถมศึกษาปีที่ 4 การเรียนการสอนโดยผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนภายในห้องเรียน  การเรียนการสอนนอกห้องเรียน 

la-orutis admin

January 30, 2024

la-orutis admin

December 6, 2023
1 2 30
Translate