Sitanan Injang

September 8, 2021

Sitanan Injang

September 6, 2021

แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้ดำเนินการบันทึกหน้าบัญชีธนาคารในระบบ e-payment เพื่อรับโอนเงินในการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเล่าเรียน (กรุงเทพมหานคร)

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลธนาคารเพื่อโอนเงินคืน          แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลธนาคารเพื่อโอนเงินคืน เพื่อรับโอนเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564) นักเรียนที่มีรายชื่อกรุณาอัปโหลดหน้าสมุดบัญชีในระบบ http://epaylaor.dusit.ac.th หรือติดต่อ Line Officail @laorutis

Sitanan Injang

August 31, 2021

Sitanan Injang

August 19, 2021

Sitanan Injang

August 13, 2021
1 2 4
Translate