ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพมหานคร)

บ้านหนูน้อย การเรียนการสอนวิชาดนตรี การเรียนการสอนภายในห้องเรียน และการเล่านิทาน การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน การชมและปลูกต้นไม้

la-orutis admin

March 1, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพมหานคร)

บ้านหนูน้อย การเรียนการสอนภายในห้อง  เกี่ยวกับ สี กิจกรรมออกกำลังกาย หน้าเสาธง กิจกรรมการปลูกต้นไม้ นอกชั้นเรียน

la-orutis admin

February 19, 2024

la-orutis admin

January 31, 2024
1 2 26
Translate