กิจกรรม Suan Dusit October Camp 10 ต.ค. 2562

กิจกรรม Math Dices และ กิจกรรม ตั้งเต กิจกรรมเกมที่นักเรียนหลายคนอาจไม่เคยเล่น แต่เป็นเกมที่สามารถส่งเสริมทักษะที่สำคัญให้แก่นักเรียน อาทิ การสอนให้นักเรียนรู้จักค่าจำนวน และวิธีการนับรวมจำนวนจากอุปกรณ์การเล่นที่น่าสนใจ และการเล่นเกมด้วยการใช้ตัวผู้เล่น หรือหมาก (แทนตัวผู้เล่น)ในการเดินทางตามชุดคำสั่งที่สื่อสารผ่านการใช้สัญลักษณ์ ตามที่แต่ละเกมกำหนด

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ทุกศูนย์การศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นอ.1 ภาคเรียนที่ 2/2562

ใบสมัครชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.la-orutis.dusit.ac.th ใบสมัครชั้นอนุบาลปีที่ 1 หรือรับใบสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โทร. 0-2244-5590 (ในวันและเวลาราชการ) อัตราค่าเล่าเรียนโครงการละออพลัส กทม. ระดับอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 (อายุระหว่าง 3-4 ปี โดยนับอายุถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2563) รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563                   จำนวน 48,600 บาท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563                   จำนวน 35,000 บาท หลักฐานในการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ของนักเรียน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1                      ตั้งแต่วันที่ […]