กิจกรรม Suan Dusit October camp 18 ต.ค. 2562

กิจกรรม Stationary vocabulary and awareness of recycling (English For Fun) ครูสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเขียนที่เราใช้ รวมถึงประโยชน์ของเครื่องเขียนนั้น ๆ เช่นปากกา, ดินสอ, ไม้บรรทัด, ยางลบ, ดินสอสี, ดินสอสี, กบเหลาดินสอ ครูระดมความคิดว่าของใช้ที่เราไม่ใช้หรือหมดประโยชน์แล้ว เราสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์อีกได้หรือไม่ นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ จากนั้น ครูแนะนำกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ กล่องดินสอทำจากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล โดย ครูแจกขวดน้ำพลาสติก และกระดาษให้นักเรียน สำหรับวาดภาพ ระบายสี แล้วตัดนำมาตกแต่งขวดพลาสติกให้เป็นกล่องดินสอทำจากขวดน้ำพลาสติกที่สวยงาม น่าใช้นักเรียนเล่นเกม“ Aim & Focus” วิธีการเล่นคือให้นักเรียนโยนลูกบอลลงในถ้วยภาชนะมาม่า ที่มีมากกว่า 10 ถ้วยผูกติดกัน นักเรียนคนใดโยนลูกบอลลงถ้วยภาชนะใบใดก็จะได้รับรางวัลที่อยู่ภายในภาชนะนั้น ๆ กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม