เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562


โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล และระดับประถมศึกษา
เปิดขายใบสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 จนถึง 31 ตุลาคม 2561
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
โทร. 0-2244-5990 (ในวันและเวลาราชการ)

Translate