ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพมหานคร)ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

la-orutis admin

February 19, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพิสิษฐ์ ทางรัตนสุวรรณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการสอบ Thailand Educational Development and Evaluation tests (TEDET)

ในการสอบ Thailand Educational Development and Evaluation tests (TEDET) เด็กชายพิสิษฐ์ ทางรัตนสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ กำกับดูแลโดย ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED).

la-orutis admin

February 15, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรณัฏฐ์ โอวาทนุพัฒน์ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในการแข่งขัน SG Storytelling Competition

ในการแข่งขัน SG Storytelling Competitionงาน SG ACADEMIC EXPO : SHINING AND SHARING 2023 เด็กหญิงอรณัฏฐ์ โอวาทนุพัฒน์ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2จัดโดย ST.GABRIEL’S COLLEGE CERTIFICATE

la-orutis admin

February 15, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัควลัญชญ์ พรมสนธิ์ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 (Thailand English Speech Contest)

ในการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566(Thailand English Speech Contest) เด็กหญิงภัควลัญชญ์ พรมสนธิ์ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงินจัดโดยบริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์(ประเทศไทย) จำกัดร่วมกับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

la-orutis admin

February 15, 2024

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการ Summer Camp 2024 (ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567)

สนใจเข้าร่วมโครงการ Summer Camp 2024รายละเอียดและลงทะเบียน คลิก https://forms.gle/nF5wX6K5zd1kFUAP8 ช่องทางการชำระเงิน – สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สามารถชำระเงินได้ที่ระบบ E-pay La-or (จะขึ้นให้ชำระเงินในระบบหลังจาก 1 วันที่ทำการลงทะเบียน) หรือ ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคาร 31 ชั้น 1 เวลา  07.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ – สำหรับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ สามารถชำระเป็น “เงินสด” เท่านั้น ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคาร 31 ชั้น 1 เวลา 07.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02 244 5590 หรือ สำนักงานโรงเรียนระบบ E-mail โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ : la-orutis@dusit.ac.th Summer Camp 2024 […]

la-orutis admin

February 14, 2024

ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต อนุบาลปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ขั้นตอนการพิมพ์ใบมอบตัวนักเรียน คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บัตรจอดรถสำหรับผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียน สถานที่จอดรถวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 25671. ลานจอดรถอาคาร 4 2. ที่จอดรถอาคาร 12 ชั้น 2 3. หน้าอาคาร 31 ***เฉพาะผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียน ในวันมอบตัว***หากผู้ปกครองประสงค์จอดรถภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ปกครองกรุณาปริ้นบัตรจอดรถติดรถ ณ วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 (วันมอบตัว)

la-orutis admin

February 14, 2024

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร Summer Camp 2024

เตรียมพบกับกิจกรรม Summer Camp 2024 ทั้ง 2 ช่วง ดังนี้๐ ช่วงที่ 1 วันที่ 18 – 29 มีนาคม 2567๐ ช่วงที่ 2 วันที่ 17 – 30 เมษายน 2567 เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

la-orutis admin

February 13, 2024

ประมวลภาพกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

     วันตรุษจีน (Chinese New Year) เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน มีการเฉลิมฉลองกันเป็นเวลา 15 วัน โดยวันแรกเรียกว่า “วันจ่าย” เป็นวันที่คนในครอบครัวออกไปจับจ่ายซื้อของสำหรับไหว้บรรพบุรุษและเฉลิมฉลองปีใหม่ วันรุ่งขึ้นเรียกว่า “วันไหว้” เป็นวันไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้าต่างๆ วันสุดท้ายเรียกว่า “วันเที่ยว” เป็นวันที่คนในครอบครัวไปเยี่ยมญาติมิตรและเฉลิมฉลองปีใหม่กัน      ทาง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้๐ นักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย-บ้านสาธิต และอนุบาลปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดภายในโรงเรียน 1.ระดับชั้นบ้านหนูน้อย – บ้านสาธิต ทำกิจกรรมติดคำมงคลบนซองอั่งเปาสีแดง และตกแต่งบนซองของตนเอง2.ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทำกิจกรรม ติดสี กลิ้ง หรือทับสี (ศิลปะ) บนแผ่นเพลท3.ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 ทำกิจกรรมเขียนคำมงคลบนซองอั่งเปาสีแดง และตกแต่งบนซองของตนเอง๐ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดภายนอกโรงเรียน โดยมีสถาบันขงจื่อร่วมกับหลักสูตรภาษาจีนเพื่องานบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

la-orutis admin

February 13, 2024

ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Camp 2024 (ช่วงที่ 2) ระหว่างวันที่ 17 – 30 เมษายน 2567

                    Summer Camp 2024 (ช่วงที่ 2) ระหว่างวันที่ 17 – 30 เมษายน 2567 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร Summer Camp 2024 (ช่วงที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567 เปิดระบบให้ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์  – 1 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 

la-orutis admin

February 9, 2024

ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Camp 2024 (ช่วงที่ 1) ระหว่างวันที่ 18 – 29 มีนาคม 2567

Summer Camp 2024 (ช่วงที่ 1) ระหว่างวันที่ 18 – 29 มีนาคม 2567 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร Summer Camp 2024 (ช่วงที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567 เปิดระบบให้ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์  – 6 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 

la-orutis admin

February 9, 2024
1 2 77
Translate