ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567 ทุกระดับชั้น วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประมวลภาพเรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567  ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

la-orutis admin

May 27, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิชา ทิมปทุม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในการแข่งขันจักรยาน Balance bike Cruzee Terminal21 championship 2024

ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ4.0-4.6 yรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 4.6-5.0 yรองชนะเลิศ รุ่น Open junior 3-4.11 yในการแข่งขันจักรยาน Balance bike Cruzee Terminal21 championship 2024 : Racing cross เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567

la-orutis admin

May 24, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกชพรรณ งอกขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันรายการ Idol Dance Contest

ได้รับรางวัลชมเชย popular voteจาก 125 ทีม เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน Idol Dance Contest เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567

la-orutis admin

May 24, 2024

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร Breakfast Club ประจำภาคเรียน 1/2567 และประจำเดือนมิถุนายน 2567

รายละเอียดการเปิดให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (ตั้งแต่วันที่ 3 – 28 มิถุนายน 2567)เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 (สมัครแล้วยังไม่สามารถชำระเงินได้ทันที) และชำระเงินได้ภายในวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2567– ค่า Breakfast Club ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เดือนละ 1,000 บาท โดยสามารถตรวจสอบใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน Breakfast Club ในระบบ e-payment ที่ https://la-orutis.dusit.ac.th/e-payment ช่วงเวลาเปิดให้บริการ Breakfast Club บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต และอนุบาล ตั้งแต่เวลา 06.45 – 08.15 น. ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 07.45 น. […]

la-orutis admin

May 23, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปทิตตา อินทรกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันรายการนักเต้นรุ่นเยาว์ระดับนานาชาติ ‘IYDC 2024’

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันรายการนักเต้นรุ่นเยาว์ระดับนานาชาติ ‘IYDC 2024’ เด็กหญิงปทิตตา อินทรกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเมื่อวันที่18-19 พฤษภาคม 2567

la-orutis admin

May 23, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินทิพย์ วันเต็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันขี่ม้า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล 72 พรรษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอันดับที่ 2ในการแข่งขันขี่ม้า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล 72 พรรษาประเภท Pole Jump เด็กหญิงกวินทิพย์ วันเต็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ชมรมขี่ม้าทหารม้ารักษาพระองค์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 และ 19 พฤษภาคม 2567

la-orutis admin

May 23, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุญรักษา ประจันตะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการแข่งขันรายการ 1st JRC Young Stars Rhythmic Gymnastics 2024

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)ในการแข่งขันรายการ 1st JRC Young Stars Rhythmic Gymnastics 2024ประเภทบุคคล อายุ 10-11 ปี (ฟรีแฮนด์, บอล, คฑา)จัดโดย Singha Rhythmic Gymnastics Clubเมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567  

la-orutis admin

May 21, 2024

ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (กรุงเทพมหานคร)

   ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (ตั้งแต่วันที่ 15 – 20  พฤษภาคม 2567)  ภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด Breakfast Club ของนักเรียนในทุกระดับชั้น อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดบริการ Breakfast Club ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

la-orutis admin

May 20, 2024

ประชาสัมพันธ์โครงการ Kids & Juniors Club ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2567

ประชาสัมพันธ์โครงการ Kids & Juniors Club ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2567 – เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2567– ชำระเงินตั้งแต่ 21 – 30 พฤษภาคม 2567 (ชำระเงินหลังสมัคร 1 วัน) ในระบบ e-payment ที่ https://la-orutis.dusit.ac.th/e-payment   – ประกาศรายชื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567– เริ่มเรียนในวันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 เงื่อนไขส่วนลด 1. สมัครทั้ง 2 คอร์ส (เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม) และชำระเงินภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567  – Cooking Class (ราคา […]

la-orutis admin

May 18, 2024

ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาเปิดให้บริการและจุดบริการ Breakfast Club

ช่วงเวลาเปิดให้บริการ Breakfast Clubบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต และอนุบาล ตั้งแต่เวลา 06.45 – 08.00 น.ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 07.45 น. จุดส่งเด็ก– อาคาร 6 บริการที่ห้องครัวคุณยายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์ 02-244-5

la-orutis admin

May 16, 2024
1 2 83
Translate