แจ้งรายชื่อนักเรียนแจ้งความประสงค์มาเรียน On-site ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2/64 (กรุงเทพมหานคร)

เนื่องจากมีนักเรียนแจ้งความประสงค์ มาเรียน On-site เพิ่มเติม โรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ตามรายชื่อดังแนบ

Sitanan Injang

December 5, 2021

Sitanan Injang

December 1, 2021

Sitanan Injang

December 1, 2021

Sitanan Injang

December 1, 2021

Sitanan Injang

November 30, 2021

Sitanan Injang

November 25, 2021

Sitanan Injang

November 24, 2021

การสำรวจความประสงค์การเลือกเรียน On-site หรือ Online ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2/2564 (กรุงเทพมหานคร)

การสำรวจความประสงค์การเลือกเรียน On-site หรือ Online ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2/2564 กรุณาตอบกลับภายในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. Google form ⬇️https://forms.gle/w1GFnaJvTPuxu9YM7

Sitanan Injang

November 24, 2021

Sitanan Injang

November 24, 2021
1 2 26
Translate