พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร รองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี นักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยและเพลงอิ่มอุ่น การแจกรางวัลกีฬาเทิดพระเกียรติแม่แห่งชาติ รวมทั้งมีการแสดงจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รำถวายพระพรเพลงแม่ของแผ่นดิน ณ ลานอาคารเครื่องปั้นดินเผา

« of 2 »
Translate