นักเรียนชั้นป.2 ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรีสแควร์ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่ เรื่องวิทยาศาสตร์รอบตัว โดยนักเรียนได้เรียนรู้และทำการทดลอง ประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ด้วยตนเอง

« of 3 »
Translate