นักเรียนชั้นป.4 ทัศนศึกษา หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่เรื่อง วิถีชีวิตของชาวไทยในสมัยก่อน โดยนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความสำคัญและชมการแสดงของควาย การทดลองทำขนมครกโบราณ การเรียนรู้วิธีการโม่และตำข้าว และได้เรียนรู้การปฏิบัติไถนาด้วยควาย และการหว่านเมล็ดข้าว ดำนาข้าวในแปลงนาสาธิต

« of 4 »
Translate