ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร Breakfast Club ประจำภาคเรียน 1/2567 และประจำเดือนพฤษภาคม  2567 

รายละเอียด การเปิดให้บริการ Breakfast Club ประจำภาคเรียน 1/2567 
(ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 – 27 กันยายน 2567) และประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2567)
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 
และชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2567
– ค่า Breakfast Club รายภาคเรียน ภาคเรียนละ  4,600 บาท (เริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2567 2567 – 27 กันยายน 2567) (โปรโมชั่น = ถ้าชำระเงินก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 จ่ายเพียง 4,300 บาท) 
(ขอสงวนโปรโมชั่นนี้เฉพาะรายภาคเรียนเท่านั้น)
– ค่า Breakfast Club ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ราคา 600 บาท (15 วัน ช่วงระหว่างวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2567)
 
– การชำระค่า Breakfast Club  
สามารถตรวจสอบใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน Breakfast Club ในระบบ e-payment ที่ https://la-orutis.dusit.ac.th/e-payment
 
ช่วงเวลาเปิดให้บริการ Breakfast Club
บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต และอนุบาล ตั้งแต่เวลา 06.45 – 08.00 น.
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 07.45 น.
จุดส่งเด็ก
– อาคาร 6 บริการที่ห้องครัวคุณยาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์ 02-244-5

รายการอาหาร  Breakfast Club ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

Translate