บรรยากาศการซ้อมดรัมเมเยอร์และขบวนพาเหรด โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

          ใกล้เข้ามาแล้วกับงานกีฬาสีของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประจำปีการศึกษา 2565 นอกจากการแข่งขันกีฬาและกองเชียร์แล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือเหล่าคทากรหรือดรัมเมเยอร์ และขบวนพาเหรด ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้ นักเรียน ครูและทีมงานทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่ มุ่งมั่น เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง อันจะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต แล้วพบกันที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นะคะ

WATTANAWUT CHANGCHANA

November 29, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WATTANAWUT CHANGCHANA

November 25, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WATTANAWUT CHANGCHANA

November 15, 2022

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รับสมัครครูผู้ช่วย 5 อัตรา

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดรับครูผู้ช่วย ดังนี้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน  5 อัตรา ดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร ครูผู้ช่วย ปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัย มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์   วิธีการรับสมัครงาน           สมัครผ่านอีเมล์ laorplus@dusit.ac.th / ID:@Laorutis […]

Jirawat Smithsun

November 12, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WATTANAWUT CHANGCHANA

November 11, 2022

ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

          วันเพ็ญเดือนสิบสอง วันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2565 ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับกองอาคารและสถานที่ และโรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ภายในงานได้จำลองบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสไตล์งานวัด มีกิจกรรมการทำกระทงจากขนมปังและดอกไม้สดให้นักเรียนได้ร่วมกันออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานกระทงในแบบของตัวเอง การประกวดกระทงใบตอง การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การออกร้าน La-or Market เกมช้อนไข่ รวมถึงให้นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้แต่งชุดไทยหรือชุดผ้าไทย และร่วมกันลอยกระทงบริเวณสนามหน้าอาคาร 31 ที่โรงเรียนฯ ได้เนรมิตให้เป็นลำธารสำหรับการลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย สืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม           ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล           หมายเหตุ: อาจใช้เวลาโหลดภาพนาน เนื่องจากมีรูปค่อนข้างมาก เพื่อครอบคลุมกิจกรรมต่าง […]

WATTANAWUT CHANGCHANA

November 9, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WATTANAWUT CHANGCHANA

November 4, 2022

Notice: Undefined index: offset_start in /hostdata/WebLaorutis/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122
1 2 28
Translate