ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนมิถุนายน 2567  ภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด Breakfast Club ของนักเรียนในทุกระดับชั้น อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดบริการ Breakfast Club ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

la-orutis admin

June 10, 2024

la-orutis admin

June 10, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567 ทุกระดับชั้น วันที่ 4-7 มิถุนายน 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประมวลภาพเรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2567  ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

la-orutis admin

June 10, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิชา ทิมปทุม นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ในการแข่งขันรายการ DBS Balance Bike Racing 2024

ได้รับรางวัล Racing รุ่นอายุ 4.0-4.5 Y Final อันดับ 2Racing รุ่นอายุ 4.6-5.0 Y Final อันดับ 5Team 4×100 m รุ่นอายุ 4-5 Y อันดับ 3Team 4×100 m Open อายุรวม 19 Y อันดับ 3ในการแข่งขันรายการ DBS Balance Bike Racing 2024เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนนานาชาติ DBS ราชพฤกษ์

la-orutis admin

June 6, 2024

ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนพฤษภาคม 2567  ภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด Breakfast Club ของนักเรียนในทุกระดับชั้น อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดบริการ Breakfast Club ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

la-orutis admin

June 4, 2024

ประมวลผลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567 ทุกระดับชั้น วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 (กรุงเทพมหานคร)

ประมวลภาพเรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567  ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

la-orutis admin

June 3, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัควลัญชญ์ พรมสนธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการแข่งขันเต้น Classical Ballet solo 6-7 year

ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันเต้น Classical Ballet solo 6-7 yearเวที The World Ballet trial Thailand stag 2024 (TWBT Thailand) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ รางน้ำ

la-orutis admin

June 2, 2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club วันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 ระดับชั้นประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร)

กำหนดเวลารับนักเรียนและสถานที่รับนักเรียน ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

la-orutis admin

May 31, 2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club วันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 ระดับชั้นอนุบาล (กรุงเทพมหานคร)

กำหนดเวลารับนักเรียนและสถานที่รับนักเรียน ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Kids & Juniors Club ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

la-orutis admin

May 31, 2024
1 2 63
Translate