รายละเอียดคอร์ดเรียนโครงการ After School ระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียดคอร์ดเรียนโครงการ After School ระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

la-orutis admin

September 25, 2023

รายละเอียดคอร์ดเรียนโครงการ After School ระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียดคอร์ดเรียนโครงการ After School ระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

la-orutis admin

September 25, 2023

ประกาศ การจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ การจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566     ดาวน์โหลดบัตรจอดรถสำหรับผู้ปกครองที่มากิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน วันที่ 29 กันยายน 2566

la-orutis admin

September 21, 2023

บัตรจอดรถและแผนที่จุดบริการสถานที่จอดรถ สำหรับผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียน วันที่ 16 กันยายน 2566 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

แผนที่จุดบริการสถานที่จอดรถ บัตรจอดรถสำหรับผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียนวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 กรุณาแสดง บัตรจอดรถกับเจ้าหน้าที่ก่อนนำรถเข้าจอด สามารถจอดได้ที่ 1. ใต้อาคารรักตะกนิษฐ 2. ด้านข้างอาคาร 2 3. อาคาร 12 ชั้น 2 4. อาคาร 12 ชั้น 3

la-orutis admin

September 14, 2023

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์มอบตัวนักเรียนรอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 มอบตัวนักเรียน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 คู่มือการกรอกเอกสารมอบตัวนักเรียน https://epaylaor.dusit.ac.th/ ช่องทางการชำระเงิน วันมอบตัวนักเรียน

la-orutis admin

September 13, 2023

แจ้งปรับรูปแบบชื่อบัญชีผู้ใช้งานระบบ La-or e-payment

แจ้งปรับรูปแบบชื่อบัญชีผู้ใช้งานระบบ La-or e-payment ชื่อผู้ใช้        – ระดับบ้านหนูน้อย ประกอบด้วย ck (ตัวเล็ก) ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน เช่น ck1100800287818        – ระดับบ้านสาธิต ประกอบด้วย pk (ตัวเล็ก) ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน เช่น pk1100800287818        – ระดับอนุบาล ประกอบด้วย k (ตัวเล็ก) ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน เช่น k1100800287818        – ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย p (ตัวเล็ก) ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน เช่น p1100800287818

la-orutis admin

September 13, 2023

la-orutis admin

September 11, 2023

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการ October Camp 2023

สนใจเข้าร่วมโครงการรายละเอียดและลงทะเบียน คลิก https://forms.gle/iR1LxciNtqgK17zt7 ประกาศรายชื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02 244 5590 หรือ สำนักงานโรงเรียนระบบ E-mail โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ : la-orutis@dusit.ac.th ช่องทางการชำระเงิน – สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สามารถชำระเงินได้ที่ระบบ E-pay La-or (จะขึ้นให้ชำระเงินในระบบหลังจาก 1 วันที่ทำการลงทะเบียน) หรือ ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคาร 31 ชั้น 1 เวลา  07.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ – สำหรับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ สามารถชำระเป็น “เงินสด” เท่านั้น ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคาร 31 ชั้น 1 เวลา 07.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ *ขอสงวนสิทธิ์ให้กับนักเรียนที่ชำระเงินมาก่อนแล้วเท่านั้น

la-orutis admin

September 8, 2023

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

อัตราค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ๒๕๖๗ อัตราค่าธรรมเนียม ระดับชั้นอนุบาล ๑-๒-๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อัตราค่าธรรมเนียม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒-๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อัตราค่าธรรมเนียม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕-๖ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

la-orutis admin

September 5, 2023
1 2 42
Translate