ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นบ้านหนูน้อย Download ระดับชั้นบ้านสาธิต (สามารถกด Next page -> เพื่อดูรายชื่อห้องถัดไป) Download ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (สามารถกด Next page -> เพื่อดูรายชื่อห้องถัดไป) Download ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (สามารถกด Next page -> เพื่อดูรายชื่อห้องถัดไป) Download ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 (สามารถกด Next page -> เพื่อดูรายชื่อห้องถัดไป) Download ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สามารถกด Next page -> เพื่อดูรายชื่อห้องถัดไป) Download ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (สามารถกด Next page -> เพื่อดูรายชื่อห้องถัดไป) Download ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (สามารถกด Next page -> […]

Pimumporn Torsiri

March 27, 2023

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566 (กรุงเทพมหานคร)

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566 (กรุงเทพมหานคร)ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Pimumporn Torsiri

March 13, 2023

ประกาศแจ้งปิดระบบบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เพื่อปรับปรุงเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2566

ประกาศแจ้งปิดระบบบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (https://epaylaor.dusit.ac.th)เพื่อปรับปรุงเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2566  

Pimumporn Torsiri

March 7, 2023

Notice: Undefined index: offset_start in /hostdata/WebLaorutis/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122
1 2 32
Translate