บรรยากาศการซ้อมดรัมเมเยอร์และขบวนพาเหรด โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

          ใกล้เข้ามาแล้วกับงานกีฬาสีของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประจำปีการศึกษา 2565 นอกจากการแข่งขันกีฬาและกองเชียร์แล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือเหล่าคทากรหรือดรัมเมเยอร์ และขบวนพาเหรด ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้ นักเรียน ครูและทีมงานทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่ มุ่งมั่น เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง อันจะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต แล้วพบกันที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นะคะ

WATTANAWUT CHANGCHANA

November 29, 2022

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 (กรุงเทพมหานคร)

          ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WATTANAWUT CHANGCHANA

November 25, 2022

Notice: Undefined index: offset_start in /hostdata/WebLaorutis/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122
1 2 35
Translate