Sitanan Injang

April 1, 2022

Sitanan Injang

March 30, 2022

Sitanan Injang

March 30, 2022

Sitanan Injang

March 30, 2022

Sitanan Injang

March 29, 2022

Sitanan Injang

March 29, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงบัณฑิตตา จุลวงศาศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันแบดมินตันรายการ Web Junior Since Rank-21 #1 Badminton Tournament 2022 (2565) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามแบดมินตันธนวรรณ (ซอยสวนผัก 50)

          โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงบัณฑิตตา จุลวงศาศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว U10  ในการแข่งขันแบดมินตันรายการ Web Junior Since Rank-21 #1 Badminton Tournament 2022 (2565) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ สนามแบดมินตันธนวรรณ (ซอยสวนผัก 50)   ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://northbadminton.blogspot.com/2022/01/web-junior-since-rank-21-1-badminton.html

Sitanan Injang

March 29, 2022

Sitanan Injang

March 25, 2022
1 2 38
Translate