ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกชพรรณ งอกขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันรายการ Idol Dance Contest

ได้รับรางวัลชมเชย popular voteจาก 125 ทีม เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน Idol Dance Contest เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567

la-orutis admin

May 24, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปทิตตา อินทรกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันรายการนักเต้นรุ่นเยาว์ระดับนานาชาติ ‘IYDC 2024’

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันรายการนักเต้นรุ่นเยาว์ระดับนานาชาติ ‘IYDC 2024’ เด็กหญิงปทิตตา อินทรกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเมื่อวันที่18-19 พฤษภาคม 2567

la-orutis admin

May 23, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินทิพย์ วันเต็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันขี่ม้า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล 72 พรรษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอันดับที่ 2ในการแข่งขันขี่ม้า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล 72 พรรษาประเภท Pole Jump เด็กหญิงกวินทิพย์ วันเต็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ชมรมขี่ม้าทหารม้ารักษาพระองค์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 และ 19 พฤษภาคม 2567

la-orutis admin

May 23, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุญรักษา ประจันตะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการแข่งขันรายการ 1st JRC Young Stars Rhythmic Gymnastics 2024

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)ในการแข่งขันรายการ 1st JRC Young Stars Rhythmic Gymnastics 2024ประเภทบุคคล อายุ 10-11 ปี (ฟรีแฮนด์, บอล, คฑา)จัดโดย Singha Rhythmic Gymnastics Clubเมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567  

la-orutis admin

May 21, 2024

ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (กรุงเทพมหานคร)

   ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการ Breakfast Club ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (ตั้งแต่วันที่ 15 – 20  พฤษภาคม 2567)  ภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด Breakfast Club ของนักเรียนในทุกระดับชั้น อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดบริการ Breakfast Club ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

la-orutis admin

May 20, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิชา ทิมปทุม นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ในการแข่งขัน RSR RUNBIKE ASIAN CUP 2024

ได้รับรางวัลรุ่น Super girl 2-4.11y Final 7thTeam Fighting racing รองชนะเลิศ 2thรุ่น 4.0-4.6 ปี ( รวมชาย,หญิง) Final 5th เด็กหญิงนิชา ทิมปทุม นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567ณ สนามกีฬากลางอยุธยา  

la-orutis admin

May 16, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนกฤต สายจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขัน Pokémon Championships Thailand

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขัน Pokémon Championships Thailandรุ่น junior ( อายุไม่เกิน 11 ปี ) เด็กชายธนกฤต สายจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2024ณ BCC HALL ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว และเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันชิงแชมป์โลก ที่โฮโนลูลู ฮาวาย สหรัฐอเมริกา

la-orutis admin

May 15, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพิชาภพ ธิมาสาตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันฟุตซอล BRIGHT BRAVE SUMMER CUP

ในการแข่งขันรายการฟุตซอล BRIGHT BRAVE SUMMER CUPและการแข่งขันฟุตซอลการกุศลเพื่อน้องเพย์ อินทรีย์สายฟ้ารุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี (2556) เด็กชายพิชาภพ ธิมาสาตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ วันที่ 12 พฤษภาคม 2567

la-orutis admin

May 15, 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินทิพย์ วันเต็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันรายการ “VRD Open 2024”

ในการแข่งขันรายการ “VRD Open 2024”  เด็กหญิงกวินทิพย์ วันเต็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ประเภท Pole Jumpingเมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม พ.ศ 2567 ณ ค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครปฐม

la-orutis admin

May 15, 2024

ประมวลภาพเรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 2 – 3 และ 7 – 9 พฤษภาคม 2567

ประมวลภาพเรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 2 – 3 และ 7 – 9 พฤษภาคม 2567ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนนี้ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่นำภาพนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรหลานของท่านไปเผยแพร่ยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และขอความอนุเคราะห์ไม่กระทำการที่ขัดกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

la-orutis admin

May 9, 2024
1 2 3 66
Translate