โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี นครนายก) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูออนไลน์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

               โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี นครนายก) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูออนไลน์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นประธานในการเปิด พิธีไหว้ครูออนไลน์ ณ ห้อง Online Learning Room 07 ชั้น 3 อาคาร 5 และผ่านระบบ Online Zoom Meeting วันที่ 16 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.dusit.ac.th/2021/921891.html/nggallery/page/1 

 

Translate